Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Εκτύπωση

Hellenic American Union (Ελληνοαμερικανική Ένωση)

Cambridge English Language Assessment (Επιτροπή Αξιολόγησης της Αγγλικής Γλώσσας του Κέιμπριτζ)

British Council (Βρετανικό Συμβούλιο)

PALSO (Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών)                                  

ESOL Exams (Διεθνείς Εξετάσεις Αγγλικών)                           

MSU Exams (Εξετάσεις MSU)                    

Goethe Institut (Ινστιτούτο Goethe)                      

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων                                 

ΔΟΑΤΑΠ (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης)