Προγράμματα σπουδών

Προγράμματα σπουδών μαθητών

Pre Junior
2 ώρες
Α Junior
4 ώρες
Β Junior
4 ώρες
A Class
4 ώρες
B Class (A1)
4 ώρες
C Class (A2)
4 ώρες
D/E Class (B1)
6 ώρες
Lower (B2)
6-8 ώρες
Advanced (C1)
8 ώρες
Proficiency (C2)
8 ώρες

Προγράμματα σπουδών ενηλίκων

Τμήματα προετοιμασίας για πτυχία ενηλίκων:
  • Τα μαθήματα αυτά είναι ταχύρυθμα και εντατικά. Η περίοδος προετοιμασίας εξαρτάται από το μαθησιακό επίπεδο του κάθε σπουδαστή.
TOEIC, IELTS, TOΕFL καθώς και English for Specific Purposes.